Týždenne menu  sa podáva v čase od 11.00 do 14.00 hod.

PONDELOK-PIATOK  07.06-11.06.2021