Týždenne menu  sa podáva v čase od 11.00 do 14.00 hod.

PONDELOK-PIATOK  26.07-30.07.2021