Týždenný špeciál  sa podáva v čase od 11.00 do 14.00 hod.

PONDELOK-PIATOK  12.04-16.04.2021