Týždenný špeciál  sa podáva v čase od 11.00 do 14.00 hod.

PONDELOK-PIATOK  22.02-26.02.2021