Týždenný špeciál  sa podáva v čase od 11.00 do 14.00 hod.

PONDELOK-PIATOK  10.05-14.05.2021